Tato stránka je ještě ve výstavbě.
Ráda bych se s vámi podělila o své poznatky s vytvořením vlastní předlohy v programu Pattern Maker. Není to složité a vyšít si obrázek podle vlastní předlohy udělá každé vyšívačce ohromnou radost. Ale když už tomu vyšívání věnujeme tolik času a námahy je potřeba, aby předloha byla kvalitní a naše práce na výšivce nepřišla vniveč.
Výběr obrázku : Na začátku je vždy výběr vhodného obrázku nebo fotografie. Platí, že předloha se nejlépe vytváří z jednoduchého obrázku, který není složený z velkého počtu detailů. Potom roste náročnost na velikost předlohy a počet barev. Některé detaily se dají doladit obšitím, ale to podle mě není už ono.
Ale to je věc názoru, vždy záleží na tvůrci předlohy a vyšívačce a jejich představě o konečném výsledku.
Prostředí programu je přátelské a i když je v angličtině, není to na závadu je velmi intuitivní a provede Vás od začátku až do konce.


obr.1 obr.2 obr.3
Přenos do PM : Začneme tím, že klikneme na File - Import Image - Import Into New Pattern (obr.1). Otevře se nám okno pro výběr obrázku. Tady si najdeme a vybereme obrázek, který jsme si před tím vybrali a připravili do svého počítače pro vytvoření předlohy. Může to být jakákoliv kresba nebo fotografie. Ideální by bylo mít svolení autora, ale pokud nebudeme s předlohou dále obchodovat, tak nám autorský zákon nezakazuje použít obrázek pro svou soukromou potřebu. Já si obrázky upravuji v Corelu. Předem si upravím barevnost, jas, ostrost, výřez, tak abych se už nemusela při tvorbě předlohy těmito veličinami zabývat. Obrázek je vybraný a nám se otevře okno s několika záložkami (obr.2).
Method: Můžeme zvolit mezi Convert (zaškrtnu) a Incule (nezaškrtávám, jinak zůstává obrázek vidět pod předlohou a to mě ruší.
Colors: Vybereme paletu barev, ideální je taková značka, kterou používáte, možností je několik. Nejpoužívanější je asi MDC, Anchor nebo Madeira.. A dole na pravítku určete počet barev, kolika by se podle Vaší předběžné představy měla předloha vyšívat. Dá se později změnit.
Adjustements: Tady ještě můžeme doladit jas, konrtast a barevnost obrázku.
Grid: Obrázkem můžeme otáčet ale pokud je předem připravený nepotřebujeme tuto záložku.
Background: Tady je možno obrázek upravit tonováním do barvy, ale zase není potřeba.
Foreground : nástroj by měl vybrat oblast barev, kterým má program dát přednost, ale opět to nevyužívám .
Size: Velice důžitá záložka. Tady je volba pro budoucí velikost předlohy. Nejdříve zaškrtneme Site specified in: mm. Zaškrtneme Size specifid in stitches. tím volíme velikost podle počtu křížků. Do rámečku zadáme svou představu o velikosti předlohy, dá se později měnit. Stitch size většinou dáváme 14 nebo 18 podle hustoty látky. Dole vidíme rozměr v počtu stehů a v mm .
Teď stiskneme tlačítko Import a na pravé straně vidíme náhled na naši budoucí předlohu. (obr.3)
Je možné už jsme spokojeni, ale většinou zjistíme, že se nám vůbec nelíbí a budeme opravovat. Budeme se postupně vracet do záložek a měnit zadané parametry. Většinou stačí upravit velikost a počet barev. I posun velikosti o jeden křížek navíc nabo o jeden méně, doháže zázraky a výsledek vypadá úplně jinak. Totéž dokáže přidání nebo ubrání jedné nebo několika barev. Úpravy můžeme provádět i v ostatních záložkách, změnu vidíme vždy po stisknutí Import na náhledu vpravo.
Druhou možností je, že si předem stanivíme velikost výšivky a potom podle toho přizpůsobíme velikost obrázku, který budeme posléze importovat do PM. Tady platí: kolik křížků má mít budoucí předloha, tolik pixelů musí mít výchozí obrázek. Pochopitelně ho musíme zaostřit a upravit.
Na horní liště programu uprostřed je okénko pro velikost náhledu, mívám ho na 75%. A možnosti, jak náhled vidět. Jestli jako plastickou výšivku nebo znaky, nebo čtverečky. Plastická výšivka vypadá poněkud tmavší, než jsou skutečné barvy bavlnek, které program vybral. Skutečným barvám se více přibližuje zobrazení v barevných čtverečcích.

Úpavy předlohy: Pokud máme pocit, že teď už by mohla předloha skoro vypadat podle našich představ, stiskneme tlačítko Close. Zavřou se záložky s nástroji po levé straně, velikost a počet barev jsou již pevně stanoveny, ale máme zase jiné možnosti editace.
Nyní si můžeme svoje dílko uložit, abychom o něj o ně nepřišli. Jako u jiných programů: FIle, Save as. Zadáme jméno souburu, obrázek 6, a teď můžeme předlohu dolaďovat.
Naše panenka na obr.5 má jakousi skvrnku dole vlevo, je to signatura obrazu, ale my ji na výšivce nepotřebujeme. Kapátkem z horní lišty si vybereme barvu, kterou použijeme k přemalování zvolíme na začátku řádku druh stehu, v našem případě křížek a pak nežádoucí tečku prostě přemalujeme. Na každý čtvereček, či-li křížek (steh) nežádoucí barvy ťukneme a barva se změní na námi požadovanou. Pokud chceme přebarvit větší plochu zvolíme nádobku s tekoucí tekutinou, jedno kliknutí přebarví najednou celou skupinu sousedících křížků. Pro tuto operaci si náhled zvětšíme, třeba na 200%, dobře se pracuje i v předloze zobrazené v černobílých symbolech. Každý krok, pokud se nám nepovede můžeme vrátit zpět, šipkou nahoře na liště. Obrázek č.7.

obr.6 obr.5 obr.7
obr.8 Na obrázku č.8 vpravo je znázorněna oblast nežádoucích stehů a vlevo je vidět celek po úpravě. Flíček nečitelného nápisu je pryč. Jestli jsme s výsledkem spokojeni můřeme si předlohu zase uložit, abychom o práci při poruše počítače nebo třeba výpadku proudu nepřišli.
Úplně dole na spodní liště je vidět paleta barev, které předloha obsahuje. Po dvojím kliknutí na barvu se otevře celá paleta barev dané značky a nad ní je vidět lišta záložek. Přetažením barvy z palety na paletu předlohy je možné barvu zaměnit.
V záložce "Symbols" (obr.11) je možné měnit symboly za jiné. Takové, které se Vám nebudou plést s druhými. Stačí označit políčko se znakem, který nevyhovuje v paletě předlohy a v horním seznamu znaků kliknout na jiný. Modře označené už jsou v předloze použité.
Po rozkliknutí záložky "Symbol format" (obr.10) si můžeme zvolit, jakou podobu bude mít zobrazení symbolů na naší předloze. Symboly můžeme přebarvit v okénku "Foreground", zaškrtnutím "Allow collor behind symbols" může být pod symboly i barva bavlnka nebo jiná alternativní barva.
Ostatní záložky nejsou až tak důležité, upravují zodrazení zadních stehů, fr. uzlíků a podobně. Za zmínku stojí snad jen záložka "Notes", kam můžeme umístit popis k vyšívání jednotliné barvy, ta se potom zobrazí na seznamu barev. Třeba, že se nevyšívá, pokud je to barva pozadí.


obr.9 obr.10 obr.11 obr.12

Nahoře na horní liště je ještě pět zajímavých ikonek. Mřížka, křížek, barevný čtvereček, 123, a devět maličkých křížků. Mřížka přepíná viditelnost mřížky v předloze. Křížek přepíná mezi zobrazením plastických křížků a barevných čtverečků. 123 otevře okno s počtem křížků od té které barvy, pokud vyrete dolení tlačítko "Skein Information" a v okénku "Strands per skein", zadáte číslo, které představuje počet návleků, na které rozdělíte vlákno mulinky(pokud vyšíváte dvěma vlákny, jsou to tři návleky, píšeme 3), program spočítá počet přadýnek, to se objeví v posledním sloupci. A poslední tlačítko ukáže, kde se nalézají křížky zvolené barvy na předloze. Stačí si barvu označit dole na paletě a kliknout na toto tlačítko. Praktické využití je při korekci počtu barev. Program mnohdy rozhodne, že určitou barvou se vyšijí jen dva tři křížky. Pokud se křížky nacházejí na nějakém disponovaném místě, tak nezasahuji, ale jsou-li jinde, většinou se nic nestane, pokud se nahradí jinou, podobnou barvou.
Na naší vzorové předloze program vybral čtyři křížky barvou DMC 610. (obr.13) Myší podržíme čtvereček s barvou, až se kurzor změní po podoby ruky a přetáhneme na čtvereček barvy, kterou jsme zvolili jako náhradní.
Ještě jsem nevysvětlila význam prostředního tlačítka z oněch pěti. Otevře celou paletu barev značky, kterou jsme zvolili pro předlohu. Pokud chceme do předlohy nějakou barvu přidat, dvakrát klikneme na čtvereček barvy v hlavní paletě. Nebo ji můžeme přetáhnout na barvu, kterou chceme zaměnit v předloze. Někdy se stane, že mezi barevnou paletou prostě nenajdeme tu barvu, která se nám zdá pro zobrazení předlohy ideální. A možná není ani mezi mulinkami jiné značky a nebo prostě nechceme jinou značku použít Pattern Maker si poradí i s takovou situací, umí smíchat dohromady několik vláken více barev.
Na paletě barev je mezi typy mulinek různých značek i kolonka Blends a tady si můžete patřiný odstín namíchat. Otevřete okno New, do řádků Floss 1 a Floss2 , 4 vyberete značku mulinek. Většinu předloh dělám pro DMC a vyšívám dvěma vlákny, vyberu proto DMC(R) do prvních dvou řádků, do vedlejšího sloupce ID/Number napíšu číslo bavlnky a do třetího sloupce Strands, napíšu 1, protože do míchání použiju jedno vlákno od každé ze dvou barev. Pokud jste z výsledkem spokojeni, potvrďte OK a nově vytvořená barva se objeví jako další čtvereček v paletě barev Blends, pak ji přetáhnete do palety barev předlohy a nahradíte jí barvu, která se Vám v předloze nelíbí a nebo do předlohy můžete zařadit jako další barvu a do předlohy ji zařadit ručně, jen pro křížky, kam ji chcete.
Já většinou takovou "nově" vytvořenou barvu zařadím trvale do palety DMC barev, co kdyby ji program někdy potřeboval pro jinou předlohu? :-)
Do předlohy si můžete přidat i barvu od jiného výrobce a nahradit jí barvu, kterou program určil a nemůžete ji sehnat. Nebo pokud potřebujete použít efektní přízi.


obr.13 obr.14 obr. 15

Příprava pro vzhled tisku: Soubor s uloženou výšivkou máme pojmenovaný, ale ještě dáme jméno výšivce samotné. V záložce:"File.. Infornation.." se otevře okno, které vidíte na obr.13 a sem zadáte Název, předlohy, potom se objeví na každém, listu vytištěné předlohy, Dále zde vidíte i použitou látku a rozměry. Do doleního okénka můžete vyprat i poznámky pro vyšívání. Vše se vytiskne na stránce s rozpisem barev.
"File - Pge setup" se otevře okno, kde určíme, jak velikost čtverečků se znaky na předloze. Můžene vše vytisknout na jeden nebo na více listů, tak jak Vám to vyhovuje. Já označím dole "Size using specified stitch size" a do okénka zadám 9. Je to tak akorát, abych čtverečky dobře rozeznala. Desítka už by se mi pletla a při nižším čísle zase stoupá spotřeba papíru a předloha je zbytečně veliká. Ještě se mohu rozhodnout pro umístění tisku na střed papíru a opakovaní nastavených parametrů v příští předloze, pozvrdím a je to.
Další důležitý parametr pro přehlednost papírové předlohy je vzhled čar oddělujících jednotlivé symboly. Toto se nachází na horní liště v záložce "Fabric". Otevře se okno a v záložce "Grid option" je volba barev a tlouštky čar, pro náhled v programu i pro tisk.
Style for printing – jsou čárky pro tisk
Minor – nechám tenké (0,144) a dám tmavě šedou
Major – přepíšu na 0,9 a dávám červenou
A také můžete zadat číslo, jak chcete črverečky oddělit. Běžné bývá po deseti znacích. Vyzkoušíte si a nastavíte, jak Vám to vyhovuje.
Když už jsme na záložce "Fabric", zadáme i ostatní parametry: Jako je hustota látky, velikost, barva a druh.
Gaps Between Stitches - mezery mezi stehy necháme bez zaškrtnutí, leda byste se chtěli podívat, jak by asi vypadala bílá výšivka na černé látce.
Show Fabric Color Wiht Symbols - ukáže barvu látky při zobrazení symbolů, zatím jsem k ničemu nevyužila
Tisk: Předloha se vytiskne v takové podobě, jak je vidět na monitoru. Proto ji nastavíme pro zobrazení v symbolech a pokud chceme mít pod symboly vidět i barvu vyšívací bavlnky, nezapomeneme v paletě zaškrtnout :" Allow color behind colors" (obr.15)
Pokračování příště .....
V neposlední řadě je při tvorbě předlohy nutno respektovat autorský zákon. Pro svou vlastní pořebu si můžu udělat předlohu prakticky z jakéhokoliv obrázku, ale pro prodej předloh už musím mít svolení autora fotografie nebo obrazu ...